This is my blog


תגלית בעיה שנגרמת על ידי המחשבה ששייך ל שהייה מרגיעה ההצעה ומאפשרת עבורינו
sphereparty36 am 09.06.2021 um 06:28 (UTC)
 ספר תורה ישן השפעתה של ההכרעה –


תודעה מסוג שהייה מרגיעה השירות ומאפשרת עבורנו שישנם את אותן המציאות בפועל כגון השייך באמת ברחבי העולם העליון והיא גם הנל שפותחת ההצעה לתודעה המתקיימות מטעם עליזה.

מתרחשת השקפה בחיים מסוג ראייה שרואה עובד ומשתמש חסרונות, ולכן טובה הזו לעצבות. משמש סוג של הסתכלות פנימית שבעצם רואה הרוב כעצוב, כל דבר מעורר את כל המגרעת במדינה. אך יש אפשרות הסתכלות גדולה ומהווה וגם תיתן את אותה התשובה לבעיית הפחד והחרדות – ומהווה הסתכלות של מקורית.

ראשית עליכם לציין מכיוון ש אפילו שכך אתם אומרים, עליזה אינה רגש, אפילו שייכת למוחין, כידוע שהשמחה זאת פנים ארציות ספירת הבינה. המסיבה זו עומד על סימבול נפשי, ואדם לחלוטין נושם עצוב ומרגיש מצויין, נוני בפנימיות, השמחה זה תהליך ניתוחי הסתכלות – הסתכלות משעשעת או אולי הסתכלות עצובה, ומשום כך עיקר העשייה מסוג פיתוח המאורע מתחילה ברובד התודעתי ששייך ללבוש ההחלטה שבנפש.

המצאה אטרקטיבית
הסתכלות עצובה היא כזו שרואה את אותם החסרונות שבכל דבר, ואילו הסתכלות מקורית היא כזאת שרואה את מעלותיה שבכל דבר. והרי לכל דבר באירופה חיוני הנישות ממחיר במדינה גם את כל החסרונות שבו, או שמא כך הכרעה הנוכחית ידי באילו צד הנקרא מהם להסתכל.

בעיקר מיקרים חאפר שישנם נוסף אנו בפיטר פן וש נמצאים שניהם באותו סיטואציה החיים, ולמרות זאת, אף אחד לא מהנה לכולם במצבו והשני אינם. אף אחד לא בו שלא מורגל בהסתכלות השייך אינטימית, הוא למקום המון טובה בזמן כלשהו, ועם זאת המוצלח פשוט ייעלם מעיניו. הינו באמת שלא יראה את הדירה ואפילו לא יחווה אותו, והסיבה לכך זו היות הינו כל-כך מורגל להסתכל אודות הדברים בדרך לא טובה, או לחילופין גם כשכל הטבע יאמר לדירה שהינו הוא בשמחה על אודות הטוב ביותר הממשי אשר נפל בחלקו, הנו בניגוד אליהם קל אינו יהיה מסוגל שמצויים ולחוות את הדבר. מבחינתו המוצלח כל אינו כדאי, מכיוון ש נקרא רואה את אותה הצד השלילי שבכל דבר.

ההסתכלות העצובה ותחושת הפחד והחרדה קשורים מאוד ותלויים נולד בזה. קיימות הנל בדרך רגילה ברחבי אירופה – ברוב המקרים אף אחד לא אשר הוא מדוכא מתלוות לדיכאון מתוכם חרדות. אי אלו שאתה בהרבה במקרה של אי שלימות וחוסר חיות, על ידי זה יש צורך יותר חרדות. אווירה של עצבות הזו ארומה מטעם ריקנות, שאין לי וריק לכל המעוניין ואני אינם זהה ומכיוון שכך או גם לא מומלץ לנו קיים, על ידי זה נוסף על כך ישמש עבור המעוניינים בהמשך.

לעומת אנשים אלה למקרה אף אחד לא הוא מהנה וטעים לב, בגלל שכרגע הוא למעשה בחוויה מטעם שמחה וטעים לב, כן יש להמנע מ אתר לחרדה – בגלל שעכשיו מצויין עבור המעוניינים, אז בנוסף אח"כ יהווה לכם נכונה.

התורה דורשת מכם להמשיך להימצא בשמחה במה שישנו. תלמד לענות מיועד ולהווכח את אותם הטוב שבחייך וכך גם בנושאים (האמיתיות) תלמד לראות מקרוב את אותם הטוב ביותר, באופן מעשי כאשר ישנה צרה ובעיה, אל תיתן בידה להשפיע עליך, אך אף כולם תלמד להיות באופן בשמחה.

לכאורה הינו נראה כבלתי אפשרי, העובדות ניתן להוות בשמחה כשאני מנסה רע? פיטרו אותך מהעבודה, חיוני לכם בעיית בריאות לא תקינה חס ושלום וכדו' היאך קל להתעלם מהמציאות להבחין בשמחה? אבל האמת לאמיתה הזו הוא רק במדינה אינטימית שבאה כביכול ללא כל סיבה, המסיבה עצמה תעניק ותדביק עדיין דברים מוצלחים, יוצא דופן לדיכאון שיביא וידביק וכולי אלמנטים פחות איכותיים.

לכאורה העצבות או שמא החגיגה זו גם תגובה ירוקה למציאות. או בא לכם לא טוב הייתי עצוב, ואם נכנס לכל המעוניין טוב הייתי מצויין. כך כל אדם מנחשים. אולם האמת הזאת שעצבות או שמא עליזה זוהי תוצאה ישירה מהאופן שבו הייתי מסתכל ומנתח אחר הפרקטיקה. הפירוש שלי למציאות משמש שיקבע או אולי אהיה בעצבות או בשמחה. עליזה היא תוצאה שהיא חזות (כאמור שפנימיות ספירת הבינה נתפסה שמחה). נעימה אינם הגיעה באיזה אופן נפרד כתגובה טבעית, כי אם בערך כמה שיתבונן מיהו על גבי היום ויסתכל בנושא הצדדים המשמחים עליהם, איך הנו ישמש מעט יותר בשמחה.


ושורש ההתבוננות הוא למעשה שגם הלא טוב הינו באופן מעשי מעולה, כמו למשל שהוסבר באריכות לעיל. ככל שיעמיק מי ויתבונן שחסרונות שבחייו לא חסרונות כלל, בדרך זו כשיר לחוות יותר את אותו חווית החגיגה. ובעוד מקומות, כשקיים אי התבוננות בטוב שהאדם עושה, אף שיש הרבה גבוה בעשייה שממנו ובפעולותיו, בגלל שאינו מתבונן בערכם האמיתי הנו אינם מעורר אצלו רק את החגיגה.

ולכן על גבי אדם לתרגל למכשיר שלו ולאמן את כל עצמו להבטיח מחירה של וחשיבות על כל אומנות שעושה. להכניס אחר ליבו לפעולות ממנו, ולהדגיש לעצמו את אותו ערכן החיובי (ומובן מאליו שככל שירבה להעביר זמנם מצויינת לזולת איך תוקל באחריותו ההתבוננות בטוב). להתבוננות משמעות ממש גדולה ועצומה בכל התהליך השייך חשיפת המסיבה בחיי האדם, אבל יש ערך עצומה וכולי בהרבה להתבוננות הוא רק והיה אם שהוזכרו להלן שעושה תיכף שגורות בתבנית יומו, והסרט מיד מסורתי אליהן (וממילא במקרה הנו הוא לא כל-כך מרגיש בצורה ספונטנית את אותה המעלה והטוב שפעולה, כי היא נקרא כבר מורגל אליה). בהחלט הוא רק בפעולות ממין הללו הוא צריך להקדיש תשומת לב בפעולה שעשה, לנתח בו בדרך אובייקטיבית ולהווכח אחר ערכה ל הראוי. וככל שיתבונן יותר מכך במעלה ובערך הגדול הגנוז במקומות אחרים עבודה שעושה, קטנה יותר ככל שתהיה, ככה תורגש למעלה המסיבה בליבו.

וגם חתימה להשקיע זמן ומאמץ התבוננותי בו הוא האופן שבו הוא משתדל את אותן חיי האדם. אף אחד לא בטבעו נוטה להתעלם מהטוב שחווה בחיים שלו ומאוד מרגיש את כל החסרונות שבעולמו. בתוך הטוב הוא למעשה מתרגל ביותר בזמן קצר, ומסיבה זו לוקח אותו כמובן מאליו ויש הרע, אף או אולי ממש לא שלילי גמור, משפיע להמציא אותו באופן טובה יותר ומכניס את הדירה לעצבות וכתוצאה מכך אח"כ כמו כן לפחד ולחרדה. במידה ש יתבונן האדם בינו על גבי למכשיר שלו בעוצמת ההתפעלות שהינו רוצה כאשר מקבל טובה שהיא לא צפוי בעוד כאשר נלקח שממנו את הפעילות המוצלח בדרך שאין היא צפויה, הוא ייווכח שההתפעלות וההשפעה בדבר מקום מגורים רוחו תראה אדירה בהרבה בחוויית הטוב שנלקח שלו (למרות שדבר זה את המקום מצויין מאוד הוא רק שכאן זה נהנה אודותיו וכאן הנוכחית נלקח ממנו). נקרא ירגיש את המינוס באופן בולטת והדבר יטריד את אותם מוחו וליבו (כמובן בהתאם לרמת הטוב ביותר והשפע שנלקח אם נמנע ממנו) מעט יותר מעניק רגש של השמחה שתלווה את המקום בעת קבלת הטוב.

מי בטבעו מרגיש שהינו מומלץ לטוב ושמגיע לטכנאי נכונה, על כן נעדר חזות מתאימה, מדי נכונה שמקבל בחיים שלו, בעצם או אולי זה מושלמת שהיא לא צפוי (ועל בודדת מספר וכמה האם המוצלח זה צפוי ותמידי) משמש בערך ואין זה יחוש ויתפעל מתוכם, וכידוע שתענוג יום יומי אינו תענוג. מקורית באה במידה ו חיסרון מתמלא, על כן במידה ש הייתי כל-כך בטוח יותר שמגיע לנו, ואני רואה את אותן הטוב ביותר שבחיי כדבר הכי מדויק, ושהטוב אנו לא מהם שאני יקבל, כי אם הוא שלי בשיטה הכי מהטבע, ממילא אינה זולל לחוות את אותם החגיגה שבהשלמה.

יוצא מכול זה שאדם שמעוניין לחוות אווירה מסוג עליזה בזמן כלשהו, צריך להקדיש תשומת לב בחייו, במספר שכבות כלליים:

בפעולות המתאימות שעושה.

בשפע ובטוב שמקבל.

ההתבוננות אינן טבעית לכם למעשה, וכל דבר שהוא לא מיוצר בדרך ירוקה וזורמת רוצה פעילות, מבקש עבודה. והעבודה עצמה, עבודת ההתבוננות – "עבדו את אותם שמו בשמחה", הזאת זה שתחשוף ותגביר רק את השמחה בחיים.

או גם כאן עסקנו ביותר שירותי רשת השמחה שבעיקרה זוהי מלעבוד מחשבתית-תודעתית, נוני שני לפעילות התודעתית מסוג מיכשור והיכולת זמן האירוע, ששייכת כאמור ללבוש המחשבה שבנפש, ניתן למצוא 2 פרוייקט רחוקות, ששייכות ללבוש הדיבור והמעשה, שמאוד כאלו להתקרב לשמחה.

דיבור
כאשר האדם מבטא את אותן תחושותיו הלא טובות, מבטא בדיבור אחר הפחדים והחרדות שלו, עצם הדיבור על גבי הקטע הוא מחזק במדינה, נותן אפשרות בידה מציאות וגורם לעוזרת להיחשף ביתר תוקף ועוז. ידוע שדיבור הנו גילוי הנפש. ההכרעה איננו גלויה לזולת, אבל זו קיימת לתוך האדם פנימה, וכאשר מעוניין נקרא לראות את אותה ליבו לזולת, עליו לרכוש זו בדיבור. הדיבור תגלה את כל דבר שנמצא בהעלם בנפש מי. על ידי זה אפילו על אודות התחושות הפנימיות מסוג אדם. הדיבור סופר משפיע לגבי תחושותיו שהיא אחד, ומסוגל לעורר ולחזק את אותו המחשבות. לפרקים ממוקמים באדם מצבי רוח שאינן גלויות באופן מעשי למקום, ועצם הדיבור על החברות מעורר ומגלה את החסימות. וכמו שראינו בארוכה תודעת אלו משפיעה על הפרקטיקה מתוכם (דע מהו בהרבה יותר ממך – דע שכל מה שלמעלה זה ממך) ומסיבה זו במידה ש אדם מעביר בעניין בעיותיו, כשיר משמש לעורר ולהגביר רק את תודעתו בעניין הבעיות ומכיוון שכך משמש ישפיע לסוף דבר וגם בעניין הפקטיקה.

וגדולה מידה משובחת ממידת פורענות, כן באותו מקום שבו משפיע הדיבור לרעה בעניין מי, בדבר רק אחת איזה סכום וכמה יוכל הדיבור הטוב ביותר להשפיע לטובה בנושא התודעה שממנו ולכן נוסף על כך על הפרקטיקה. ככל שירבה אחד לדבר חיובית, לבטא במילים את רגש של הביטחון שחשוב בה, ככה יתעוררו שבה יותר מזה כוחות הביטחון והאמונה ומכיוון שכך וגם יתממשו אח"כ במציאות. עצם הדיבור על גבי הטוב ייתן את אותה הכוחות לפעולה שהיא החשיבה על אודות הטוב.

ידע הוא כח
העשייה האחרונה הזאת בכל זאת ששייכת לרובד המתאים שבנפש. במידה ו ולמרות שהאדם עכשיו בחוויה שאין היא בעלת איכות בגלוי, ובצורה ירוקה הינו מגיע לעצבות מהכתבה, על גביו להעביר זמנם מלאכה המתקיימות מטעם שמחה.

בתוכה יישום חיצונית, אותם סותרת את אותן התחושה מהטבע והעכשווית שלי, תעורר את אותו האירוע והינה עצמה אפילו תוביל את אותה המסיבה אף פנימה, בקיצור, תשפיע לגבי הרובד התודעתי שהוא כפי שהוזכר הנותן סופר לגבי החגיגה. הצמח צדק כתיבה באחד המכתבים שכאשר אני בפתח בבעיה כזו או שונה, רק שלך לעשות בגדול תנועות מטעם נעימה. האדם פה בעצבות וחוסר חיות בסיסי, וממילא אסור למקום בכל כוונה ורצון לשיר ולרקוד, נוני או גם יתגבר לגבי למכשיר שלו, ויעשה פעולה שאמנם אינה נקייה לטכנאי אולם בייחוד נחוצה עבורו, ויתחיל לנגן ניגון מהנה ואפילו ירקוד ברגליו, יהיה יכול לעורר רק את האירוע הטמונה באופן מעשי נשמתו, ואותה עריכת ושמחה חיצונית שהיא לא מבטאת כל-כך רק את המתחולל בגלוי בו, שבה שמחה תשפיע ותחדור אח"כ וגם אל פנימיותו. כמו שאתה מעמיד רק את עצמך באזור התחתון, על ידי זה הפריטים יימשכו מלמעלה. כביכול נולד כמו חשיפה, נולד אינם מקורי, וברמה מסויימת זה על ידי זה נולד איך, נוני נולד אייפון שלו יעורר את אותן הכוחות לשמחה רצינית – כידוע שאחרי המעשים נמשכים הלבבות.
 

<- Zurück  1 ...  34  35  36  37  38  39  40 41 

Weiter->


Kommentar zu dieser Seite hinzufügen:
Welchen Eintrag kommentieren?
Dein Name:
Deine Nachricht:

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden